> Rotterdam Delftseplein - Parkeeradvies > Menu

Rotterdam Delftseplein

Rotterdam Delftseplein parkeeradvies

AM Real Estate Development B.V. heeft deelgenomen aan de tender voor de herontwikkeling van het Delftseplein direct naast het station in Rotterdam. Parkeeradvies.com is gevraagd om de onderbouwing voor het parkeren op basis van de gemeentelijke parkeernota en parkeernormen te verzorgen. In een praktische Excel sheet zijn verschillende varianten voor de auto- en  fietsgarage alsmede deelmobiliteitsopties o.b.v. de gemeentelijke normen doorgerekend. 

Werkzaamheden:

  • Parkeerbehoefte scenario’s voor auto en fiets en Mobility as a service (Maas)
  • Dubbelgebruik vaststellen inclusief deelmobiliteitsopties
  • Advies m.b.t. meest optimale scenario