> Parkeeroplossingen voor iedere branche | Parkeeradvies.com > Menu

Parkeeroplossingen

Regie en waarde creatie

Parkeeradvies.com adviseert bij de (her) ontwikkeling van parkeerlocaties. In het ontwikkelings stadium maak je immers het verschil. Voorbeeld is de gemeente Utrecht met de gebiedsontwikkeling Merwede Kanaal Zone, de Mobility Hub XL of de Jaarbeurs Plein fietsgarage. Of de betrokkenheid van Parkeeradvies.com bij Amsterdam The Style Outlets, Amsterdam Bajeskwartier en de gemeente Haarlemmermeer (zie referenties).

https://youtu.be/9QG99HKYZR4

Waarde creatie in het Ontwikkelings stadium

Doel is klant-, gebruiks- en eigenaarsvriendelijke parkeerlocaties. We zorgen voor een waardering en plan voor het realiseren van het inkomstenpotentieel, een gedegen PVE en samen met de architect optimaliseren we de ontwerp tekeningen. We realiseren parkeerlocaties die renderen en aan de geldende parkeer normen voldoen. We focussen op vooraf overeengekomen commerciële en/of maatschappelijke waarde creatie opties. Uw voordeel is onze lange praktijk ervaring in zowel ontwikkeling, parkeermanagement als advies.

Waarde creatie bij Verhuur & Verkoopklaar maken

Een ander voorbeeld van regie en waarde creatie is het uitbesteden van het beheer en de regie van een garage i.p.v. het verhuren ervan. Hiermee bespaart u de risico- en winstmarge van de parkeerexploitant, focust op groei van resultaat en kwaliteitsverbetering en neemt zelf (tijdelijk) het exploitatierisico. Parkeeradvies.com stuurt de operationeel parkeerbeheerder aan en verzorgt het commercieel management inclusief waarde creatie projecten. Na het realiseren van een omzetverhoging en upgrading kan u de huur tegen een hoger nivo vastklikken en verkopen.

Waarde creatie in Parkeermanagement

 1. Marktonderzoek, waardering en een gedegen business plan op maat
 2. Actief commercieel en revenue management inclusief sociale media
 3. Dubbel gebruik van parkeerplaatsen
 4. Uitponden van parkeerplaatsen
 5. Digitalisering, pre booking en in- en uitrijden op kenteken of QR code
 6. Toegang van third party verkoopkanalen zoals mobiele betaalproviders
 7. Inkoop- en contractmanagement
 8. Zelfbeheer optie voor parkeerders met eigen parkeer account, vooraf boeken en optie tot online afrekenen
 9. Webapplicatie met real time inzicht, rapportages en optie tot meerdere huurders en (interne) opdrachtgevers
 10. Ėėn toegangspas parkeren en gebouwen
 11. Hub faciliteiten toevoegen inclusief deelfietsen/auto’s, laadpalen etc.

Op zoek naar parkeeroplossingen? Parkeeradvies.com B.V. helpt! Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Heeft u een tip of vraag? Of hulp nodig bij het opstellen van parkeeroplossingen? Meldt dat s.v.p hier!

Neem contact op

 24 december 2020 Mobiliteitsplatform

Gemeentelijke parkings budget neutraal realiseren

Gemeentes worstelen met de haalbaarheid en realisatie van parkeergarages. In dit artikel bespreken we de vragen en oplossingen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

1. Is realisatie van een eigen gemeentelijke parkeergarage financieel haalbaar? Wat betekent dat voor de parkeertarieven en voor het flankerend parkeerbeleid?

2. Kunnen we het niet aan de markt overlaten? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Hoe faciliteren we dit op een slimme manier zodat onze beleidsdoelen gerealiseerd worden?

3. Is een parkeergarage in de toekomst nog wel nodig of zijn er slimmere en goedkopere alternatieven? Welke alternatieven dan en wat betekent dat?

4. Als de parkeergarage er moet komen hoe maken we die dan toekomst- en levensloop bestendig?

5. Kan een parkeerfonds helpen om nieuwe parkeergarages te financieren? Hoe werkt dat?

Gemeentes financieren de onrendabele top van parkeergarages vaak vanuit de inkomsten uit het straatparkeren. De beleidsdoelstelling om het blik van de straat te hebben, staat hiermee op gespannen voet. Minder lucratieve straatparkeerplaatsen moeten immers een dure garage helpen financieren. Simpelweg de tarieven verhogen om garages te realiseren is politiek onwenselijk. Hoe uit deze impasse te komen? Een grote gemeente vond de oplossing door het door Parkeeradvies.com B.V. laten maken van een financiële haalbaarheidsanalyse voor zowel het straat- als garage parkeren in het Centrum. Dat geeft inzicht en biedt een basis om naar creatieve oplossingen en alternatieven te zoeken. Tevens zijn concrete randvoorwaarden voor de garage bepaald zodat de garage bij een laag parkeertarief al budgetneutraal is. Bijvoorbeeld m.b.t. de locatie van de in- en uitritten en voetgangersuitgangen, het exploitatiemodel, de marketing, het opleverings nivo en de parkeerroute verwijzing. Indien onverhoopt blijkt dat het resultaat van de parking achterblijft bij de exploitatieprognose, zijn alvast te nemen maatregelen benoemd. Het rapport bevat dus tevens een scenario analyse.

Uit deze financiële rekenexercitie blijkt ook of de gemeente of de markt het beter of goedkoper kan. Alternatieven zoals parkeren op afstand en het beter benutten van de huidige parkeercapaciteit komen eveneens aan de orde. Het toekomst en levensloop bestendig maken van de parking is met voorbeelden geïllustreerd. Voor het geval dat we ons op termijn met autonoom rijdende Ubers laten rondrijden die alleen ‘s nachts gratis aan de rand van de stad parkeren. Als bij het ontwerp van de garage al rekening gehouden wordt met herontwikkel opties biedt dit veel flexibiliteit.

Maar niet altijd is een parkeergarage de oplossing. Voor een kleinere gemeente maakten we  inzichtelijk dat parkeren beter op maaiveld binnen de huidige parkeercapaciteit kan worden opgelost.  

Tenslotte biedt ook een parkeerfonds vaak een oplossing. De bijdragen hiervoor komen van projectontwikkelaars die hun parkeerbehoefte afkopen en/of uit het straatparkeren.

 5 december 2020

Parkeren Amsterdam The Style Outlets meer gespreid over de dag door Corona

 

Trots om als strategisch parkeeradviseur meegewerkt te hebben aan Amsterdam The Style Outlets! Net geopend en heel tevreden over de eerste succesvolle dagen! De opgestelde prognoses vanuit Parkeeradvies.com blijken redelijk te kloppen. Alleen het percentage auto bezoek is door Corona veel hoger dan verwacht; ongeveer 95% komt met de auto en maar 5% met de trein. Hoewel het treinstation voor de deur ligt. Gelukkig komt het bezoek heel gespreid over de dag waardoor het bij de winkels niet te druk is en er geen verkeersdrukte ontstaat.  Kom dus zeker kijken en profiteer van de kortingen tot wel 70%.

Marcel Herben Centre Director over de samenwerking: “Parkeeradvies.com B.V. heeft ons goed geholpen met m.n. de financiële kant in samen hang met het operationele model en de sales en marketing aspecten van het parkeren. De combinatie van theoretische kennis en praktijk ervaring maakt het verschil”.

 

Slimme ICT oplossingen die Vastgoed en Mobiliteit verbinden

22 oktober 2020

Er komen steeds meer slimme software en online tools op de markt die Vastgoed en Mobiliteit verbinden. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze tools is het beter benutten van de bestaande capaciteit. Dat is veel goedkoper, duurzamer en gaat veel sneller dan nieuwe wegen of parkeerplaatsen aanleggen. Extra voordeel is dat veel waardevolle data over de gebruikers en hun klantreis wordt verzameld.

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende oplossingen en een stappenplan om ze effectief in te zetten. In het vervolg van het artikel gaan we in op toepassingen, een aantal cases en tenslotte op implementatie tips.

Toepassingen zijn o.a.:

 • Online traffic Management bij drukte of wegwerkzaamheden.
 • Geïntegreerd mobiliteitsmanagement voor meerdere openbare parkeerlocaties. Een reisadvies aan jouw bezoekers in je eigen website of App. Reistijd, aantal vrije parkeerplaatsen per parkeerlocatie en parkeer en bus ticket vergelijken;
 • Integratie van parkeerbeheer en mobiliteit met gebouwenbeheer en facilitair management software.
 • Mobility Hub ketenreis in 1 klik boeken.
 • Het beter benutten van ongebruikte parkeercapaciteit.
 • Het bevorderen van deelmobiliteit zoals auto delen.
 • Geïntegreerd mobiliteitsmanagement bij bedrijven met beperkte parkeercapaciteit.

Gemeenschappelijke kenmerk van deze toepassingen is dat de klantreis via een App op de telefoon of website kan worden gepland, diverse opties vergeleken en de hele klantreis in één klik kan worden geboekt. De fysieke klantreis wordt online gefaciliteerd en op maat gemaakt. Inmiddels hebben deze apps al veel gebruikers.

Waar toepassingen tot voor kort vaak leverancier gebonden waren, zijn er nu steeds meer “open” platformen die slimme tools van derden integreren.

1. Stappenplan

Door de vele mogelijkheden is het cruciaal om vooraf een plan te laten maken hoe deze tools optimaal in te zetten. Voor een goede uitvoering zijn de volgende stappen van belang:

 • Onderzoeken welke tools voor welke situatie de juiste oplossing zijn.
 • Onderdeel van het plan moeten tenminste een implementatie planning en communicatie- en sociale media paragraaf zijn.
 • Vooraf calculeren wat de kosten en baten zijn en deze monitoren.
 • Een pakket van eisen schrijven en op basis hiervan een tender uitschrijven.
 • De invoering begeleiden, monitoren en bijsturen.
 • Evaluatie van kosten en baten.
 • Zo nodig een verbeterplan opstellen.

2. Waze routenavigatie, carpool en verkeersinfo app met 130 miljoen gebruikers wereldwijd

Meer dan duizend steden en andere partners in de publieke sector werken al samen met Waze om betere gegevens en inzichten te verkrijgen. Het alleen rijden te verminderen en om hun gemeenten veiliger te maken met Beacons- en Crisis-programma’s.

Waze werkt ook samen met lokale partners zoals TripService die hun eigen specifieke toepassingen bouwen.

Event Traffic Dashboard van TripService

Tijdens wegwerkzaamheden is het van belang dat de doorstroming geborgd is. Monitoring van omleidingsroutes is daarbij van groot belang. Door inzicht in doorstroming is het mogelijk proactief te handelen en maatregelen te treffen om te zorgen dat het verkeer in beweging blijft. Met het Event Traffic Dashboard wordt extra congestie voorkomen en worden incidenten sneller gedetecteerd door meldingen van Waze gebruikers en uit andere bronnen. Hieronder is een afbeelding van het Dashboard, zoals die bij de Johan Cruijff ArenA op dit moment in gebruik is.

Naast inzicht in de verkeersdoorstroming biedt het dashboard ook een basis voor incidenten detectie door de weggebruiker. Alle meldingen van Waze-gebruikers worden real-time weergegeven in het dashboard. Tevens is het mogelijk om te analyseren hoeveel Waze gebruikers zich in een bepaald gebied bevinden. Alle data in het dashboard wordt bewaard, waardoor achteraf rapportages getoond kunnen worden.

Functies

Naast de real-time weergave van doorstroming en incidenten heeft het dashboard ook een historie-module. In deze module kunnen allerlei interessante analyses worden gemaakt. Door het opslaan van data kunnen op een later moment de prestaties van omleidingsroutes worden gemeten. Dit geeft interessante inzichten. Ook kan worden gemeten of een gewijzigde situatie het juiste resultaat heeft opgeleverd. Bijzonderheden tijdens het project kunnen worden opgenomen in het gebeurtenissenlogboek. Denk aan incidenten of bijvoorbeeld faseringen die worden gestart. Achteraf kunnen deze gebeurtenissen worden teruggezien in de geschiedenis.

 3. Geïntegreerd mobiliteitsmanagement voor Mobility Hubs of meerdere openbare parkeerlocaties

Een reisadvies aan jouw bezoekers in je eigen website of App. Reistijd, aantal vrije parkeerplaatsen per parkeerlocatie en parkeer en OV/Shuttle/deelfiets opties in 1 klik boeken. Een persoonlijk reisadvies geven vergelijkbaar met de app OV9292. Voorbeelden zijn o.a. de Johan Cruijff Arena of Zwarte Cross (TripService of BeSite).

Voordelen t.o.v. OV9292 en Google routenavigatie

Het verschil met OV9292 of Google is de whitelabel omgeving die zich aanpast naar jouw website of app. De gebruiker blijft dus altijd in jouw omgeving. Hierdoor kan je bezoekers sturen langs de file vrije routes naar de vrije parkeerplaatsen die jj wilt laten zien. Bovendien kan je een multi modaal reisadvies geven zoals jj dat wil.

Je krijgt bovendien het eigendom over de gegevens van jouw gebruikers. Waardevolle data waar actief op gestuurd kan worden.

Direct boeken
Een reisadvies kan vaak ook direct geboekt worden. Van een parkeerticket tot een treinreis, direct boeken, betalen en klaar. In 1 klik zowel een goedkope parkeerplaats als het OV of shuttle ticket boeken en/of een alleen fiets of ander vervoermiddel voor het vervolgtransport.

Inmiddels maakt bij de John Cruijff Arena al meer dan 30% van de bezoekers gebruik van het persoonlijk reisadvies. Het resultaat is een afname van de files, minder zoekverkeer naar parkeerplaatsen en tevredener bezoekers.

 4. Integratie van parkeerbeheer en mobiliteit met gebouwenbeheer en facilitair management 

Technologie spelers zoals Cegeka zetten steeds meer in op de parkeer- en mobiliteitssector niet enkel binnen Smart Cities, maar ook in business-to-business. Zo heeft Cegeka voor Q-Park de ICT infrastructuur gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Deze traditionele systemen konden moeilijk met elkaar communiceren en plaatsten niet altijd de gebruiker centraal. Hierdoor was er geen centrale aansturing mogelijk want corporate en lokale afdelingen werkten individueel in plaats van samen. Bovendien was de complexe digitale structuur niet schaalbaar voor toekomstige groei.

Cegeka heeft naast de ontwikkeling voor Q-Park ook een eigen platform ontwikkeld “Capacity” specifiek voor multi-tenant en multi-purpose kantoren, bedrijvenparken en Universiteits en Tech campussen. Je ziet namelijk dat vastgoedontwikkelaars en eigenaren slimme locaties zoeken waar werken, ontspannen en wonen gecombineerd kunnen worden. Hierdoor moet je verder kijken dan alleen het parkeren voor de medewerkers en bezoekers. Je wilt ook graag andere bezoekers ’s avonds of in de weekends van horeca of sport- of fitness centra tegen betaling toelaten. Additionele diensten zoals bijvoorbeeld EV-charging vormen daarnaast een steeds belangrijkere schakel in de mobiliteitservaring.

Voordeel ten opzichte van de traditionele leveranciers van parkeerapparatuur is de integratie met gebouwenbeheer, facilitair management software en MaaS opties. Nadeel is dat veel integraties nog maatwerk zijn en daarmee de doorlooptijden en kosten vaak hoger zijn.

5. Beter benutten van ongebruikte parkeercapaciteit

Aanbieders zoals Parkbee ontsluiten parkeercapaciteit bij kantoren en andere parkeerlocaties die een deel van de tijd leeg staan. Dat doen ze via Apps als Parkmobile, Yellowbrick, ANWB en Radiuz in Nederland. Met één druk op de knop krijgen die gebruikers gemakkelijk toegang tot alle ParkBee-locaties. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om een parkeerplek te reserveren of parkeerabonnementen te kopen.

6. Voor bedrijven

Specifiek voor bedrijven zijn er soortgelijke oplossingen als hiervoor genoemd. Via de app worden reizende medewerkers van Danone bijvoorbeeld op basis van hun dagelijkse woon-werkverkeer routines aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is de sociale cohesie onder de medewerkers versterkt, de bereikbaarheid van en naar Danone verbeterd en de parkeerdruk verlaagd.

Door de slagboom te verbinden aan de smartbox en het parkeermanagementsysteem van Toogethr, is de toegang tot de parkeerplaats van Danone geoptimaliseerd door middel van automatische tag-, pas- en kentekenherkenning. Op basis van actuele data bepaalt Danone nu zelf de koers van haar parkeerbeleid.

Shuttles
Door de inzet van shuttlebussen zijn medewerkers van Danone in staat om te pendelen van station Hoofddorp naar de parkeerplaats van Danone. Via de app bekijken medewerkers het rijschema van de chauffeur van de shuttle bus en reserveren een plek van en naar het station of de parkeerplaats.

Doordat vooraf gereserveerd wordt, kan Danone de shuttle bussen naar behoefte inroosteren en besparen op de inzet hiervan.

7. Deelmobiliteitsopties zoals auto’s en (elektrische) fiets

Er zijn vele aanbieders variërend van:

 • autofabrikanten;
 • onafhankelijke aanbieders van verschillende merken;
 • aanbieders met alleen elektrische auto’s die met eigen zonnepanelen opgeladen kunnen worden;
 • bedrijven die het opzetten van een buurt coöperatie faciliteren.

Elke leverancier van deelmobiliteit biedt een eigen App en website aan om te reserveren. Het is van belang vooraf goed helder te hebben welke aanbieder het beste past en selectie criteria vast te stellen.

8. Implementatie tips

En last but not least nog de volgende implementatie tips:

 • Stel vooraf een gedegen plan en pakket van eisen op dat ook rekening houdt met de toekomstige doorgroei- opties.
 • Probeer zoveel mogelijk leveranciers onafhankelijk te zijn om een te grote afhankelijkheid te voorkomen.
 • Calculeer vooraf wat de kosten en baten zijn, monitor deze en stuur bij.
 • Doe een referentie check van de gekozen aanbieder(s).

Mathijs Smissaert heeft in de ict sector en bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is de eigenaar van Parkeeradvies.com. Parkeeradvies.com helpt met de implementatie van slimme tools en oplossingen om de mobiliteit te sturen. Alsmede met het volledige traject van ontwikkeling van parkeerlocaties tot verkoop inclusief de beheerfase. Zowel voor straatparkeren als parkeren achter de slagboom.

Cursus Mobiliteit en Parkeren

9 juni 2020

Parkeeradvies.com geeft voor Societeit Vastgoed de online cursus Mobiliteit en Parkeren. 

De online cursus ‘Mobiliteit & Parking’ behandelt de belangrijkste aspecten van een klantvriendelijke en winstgevende parkeergarage ontwikkeling met aansluitend de succesvolle verkoop of verhuur tot en met de beheer en exploitatie fase. Ontwikkeling en succesvolle verkoop van een klantvriendelijke en winstgevende parking.

Topics die worden behandeld:

 • Parkeerontwikkelingen
 • Verkoop- en verhuurbaarheid
 • Beheer- en exploitatie; jouw parking EV-ready maken.

Inschrijven kan via onderstaande link:

Parkeeroplossingen Amsterdam The Style Outlets

Parkeer24 21 januari 2020

Amsterdam The Style Outlets is een outlet in ontwikkeling in Halfweg op het historische SugarCity terrein. Het outlet center heeft 19.000 m2 BVO en circa 115 winkels. Opening is voorzien voor de herfst van 2020. De locatie tussen Amsterdam en Haarlem en vlakbij Schiphol is uniek in vergelijking met de concurrentie, mede omdat er naast veel parkeerplaatsen, een treinstation voor de deur is. De locatie biedt echter ook veel uitdagingen. In dit artikel gaan we in op de methode waarop wij parkeeroplossingen creëren voor deze uitdagingen. Voor een impressie van de bouwlocatie, zie onderstaande video.

 Verkeers- en parkeervragen

Een outlet center kenmerkt zich door piekbezoek. Tijdens weekeinden en feestdagen is het veel drukker dan doordeweeks. Hoe ga je om met de bijbehorende verkeer- en parkeerbehoeften? Wat zullen de verkeersstromen zijn op het omliggende wegennet? Hoeveel bezoekers komen met de auto of met ander vervoer (m.a.w. wat is de “modal split”)? Hoe voorkom je files op het wegennet? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Wat kosten die parkeerplaatsen en wat leveren ze op? Kan je voor de piek wel parkeerplaatsen bouwen? Waar moeten de auto’s parkeren als alle parkeerplaatsen bezet zijn? Dit zijn enkele vragen die wij in dit artikel beknopt zullen behandelen.

 Realistische bezoekersaantallen en verkeerskundig model

Het beantwoorden van deze vragen begint met een realistische bezoekersprognose. Gelukkig is veel informatie over bezoekersaantallen bij outletcentra bekend. Met behulp van een verkeerskundig model en op basis van ervaringsgegevens is door een verkeersadviesburo berekend hoeveel auto’s per dag zullen komen. Ook berekenden zij de verdeling van arriverende auto’s over de dag. Hierbij keken zij zowel naar de piekdagen als naar de dagen met relatief weinig bezoekers. Met een verkeerssimulatie berekent de verkeersadviseur wat dit betekent voor het onderliggend wegennet. Na afstemming met Rijkswaterstaat en de gemeente is besloten dat o.a. toeritdosering bij het wegrijden tijdens de piek noodzakelijk is om files op de weg langs het outletcentrum te voorkomen.

 Van verkeersmodel naar parkeerbalans en -exploitatie

Het aantal auto’s per dag en de verdeling van deze auto’s over de dag is door Parkeeradvies.com vertaald naar het aantal auto’s dat per moment van de dag op de verschillende parkeerlocaties kan parkeren. De parkeerbalans en inkomsten per parkeerlocatie zijn hiermee berekend. Parkeren bij omliggende parkeerlocaties is tijdens de piekdagen helaas onvermijdelijk. Met name voor de piekmomenten is het aantal in- en uitrijdende auto’s en het aanwezige aantal auto’s per moment van de dag in kaart gebracht. Zie hiervoor onderstaande grafiek als voorbeeld.

De gemiddelde parkeerduur en de turnover per parkeerplaats per dag volgen uit bovenstaande grafiek. Per parkeerlocatie is een exploitatieprognose gemaakt voor de komende 10 jaar. Tenslotte toont een risico- en gevoeligheidsanalyse de gevolgen van afwijkingen ten opzichte van het model. “Wat-als-scenario’s” bieden oplossingen als de realiteit afwijkt van het model.

Lessen

Alles begint met betrouwbare referentiegegevens en realistische aannames. Vervolgens zijn verkeers- en parkeermodellen, ervaren adviseurs, een risico- en gevoeligheidsanalyse en “wat-als-scenario’s” noodzakelijk ter voorbereiding. Uiteindelijk draait het om de samenwerking tussen alle betrokkenen en de implementatie in de uitvoeringsfase. Hier gaan wij in een volgend artikel dieper op in.

Over de auteur: Drs Mathijs K. Smissaert Bc

Mathijs Smissaert heeft bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is nu de eigenaar van Parkeeradvies.com. Als netwerkorganisatie helpt Parkeeradvies.com met het volledige traject van ontwikkeling tot verkoop.

Te ruime of te krappe parkeernorm: wat zijn passende parkeeroplossingen?

09-12-2019 Vastgoedjournaal

Veel ontwikkelaars en beleggers worstelen met parkeernormen omdat een te ruime of te krappe parkeernorm ontwikkelingen kunnen bedreigen. Wat zijn mogelijke oplossingen? Een artikel van parkeerspecialist Mathijs Smissaert.

Sinds 1 juli 2018 moeten in principe alle bestemmingsplannen in parkeernormen voorzien in plaats van zoals daarvoor in de Bouwverordening. Als dat niet of niet goed is gedaan, dan kan dat niet alleen leiden tot vernietiging van de planregel, maar dan
kan een bouwaanvraag ook niet worden geweigerd als op het vlak van parkeren een knelpunt zit. Zo moet een duidelijke parkeernorm zijn opgenomen of moet hiernaar verwezen zijn (dynamische verwijzing).

Doorgaans verwijst het bestemmingsplan naar de parkeernota. Vaak biedt de nota al handvatten voor alternatieven. Zo biedt de “Beleidsregeling parkeernormen auto en fiets van de gemeente Rotterdam 2018” de volgende bijzondere vrijstellingen:

“Extra fietsparkeerruimte: als een ontwikkeling in betaald parkeergebied voorziet in extra fietsparkeervoorzieningen op eigen terrein, wordt de autoparkeereis met maximaal 10% verlaagd in de verhouding twee fietsparkeerplaatsen in plaats van één autoparkeerplaats. Deze extra fietsparkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op eigen terrein en zijn bedoeld voor langparkeerders (bewoners, werkers, studenten).

Deelauto’s: als bij een woningontwikkeling in betaald parkeergebied structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, commercieel aangeboden deelauto’s ter beschikking worden gesteld op geoormerkte deelautoparkeerplaatsen, wordt de autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd in de verhouding één autoparkeerplaats met deelauto in plaats van vijf gewone autoparkeerplaatsen. De deelauto’s mogen ook worden geplaatst in een nabijgelegen parkeervoorziening op geoormerkte deelautoparkeerplaatsen.

Mobility as a Service (MaaS): als bij een ontwikkeling in betaald parkeergebied gebied voor alle toekomstige gebruikers Mobility as a Service structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, beschikbaar wordt gesteld, wordt de autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd.

De bijzondere vrijstellingen mogen bij elkaar worden opgeteld.”

Ook de nabijheid van een OV station is in Rotterdam reden voor een lagere parkeernorm.

Indien men juist meer parkeerplaatsen nodig heeft, is parkeerplaatsen huren in de directe omgeving ook vaak een optie. Het draait hier om acceptabele loopafstanden. De gemeente verlangt meestal wel een contract met een lange looptijd dat aantoont dat in de eigen parkeerbehoefte is voorzien.

Andere uitzonderingen zijn vaak:

 • Aantonen middels een parkeeronderzoek dat de parkeerbehoefte in de praktijk afwijkt van de norm. De opzet van dit parkeeronderzoek moet  aan de eisen van de gemeente voldoen. Afstemming is noodzakelijk.
 • Soms is storting in een gemeentelijk parkeerfonds mogelijk om een tekort aan parkeerplaatsen te financieren.

Bij een functiewijziging of verbouwingsproject is tenslotte salderen vaak een optie. Voor de eventuele toename van de parkeerbehoefte moet een oplossing komen. Bijvoorbeeld parkeerbehoefte: 16 parkeerplaatsen in oude situatie, 26 in nieuwe situatie, per saldo 10 parkeerplaatsen extra nodig.

Saldering is ook toegestaan als in het gemeentelijk parkeerbeleid niet vermeld is dat dit kan. Bij salderen mag eerst het nieuwe en het bestaande tekort worden afgerond om vervolgens de uitkomsten van elkaar af te trekken. Een reeds bestaand tekort hoeft doorgaans niet eerst te worden gecompenseerd.

Afhankelijk van de gemeente en het project is meer of minder mogelijk.

Over de auteur: Drs Mathijs K. Smissaert Bc

Mathijs Smissaert heeft bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is nu de eigenaar van Parkeeradvies.com. Als netwerkorganisatie helpt Parkeeradvies.com met het volledige traject van ontwikkeling tot verkoop.

5 Tips voor een winstgevende parkeergarage ontwikkeling

Vastgoedjournaal 6 maart 2019

“No parking no business” is een gevleugelde uitspraak. Maar hoe ontwikkel je een winstgevende parking? Gemeentes komen vaak met eisen die het niet makkelijker maken. Rigide parkeernormen en het parkeren liefst ondergronds. Steeds vaker kan de hele ontwikkeling hierdoor niet doorgaan. Of is het eindresultaat een verliesgevende parking. Creatieve win-win oplossingen en een open dialoog met de gemeente zijn vaak noodzaak. Dit artikel geeft praktijk tips om uit de impasse te komen.

Tip 1. Bovengronds i.p.v. ondergronds

Dat scheelt al gauw de helft in de investering en geeft minder risico op een “blunderput”. Wat ook scheelt is modulaire of systeem bouw. Een bovengrondse parking beschouwt men vaak als lelijk en niet nuttig ruimtegebruik. Hier zijn echter steeds meer oplossingen voor. Zoals de parking omhullen met de andere functies of met klimop of een duurzame houten en brandwerende gevel. Vaak wil men het parkeren toch liever ondergronds oplossen. Blijf dan zo mogelijk boven de grondwaterspiegel. Dat bespaart een dure extra laag en extra risico. Toch onder de grondwaterspiegel………..dan is het nog meer van belang om vooraf een realistische waardering te laten maken (zie Tip 5). Zodat een eventueel verlies op tijd duidelijk is en nog naar alternatieven kan worden gezocht. Een andere oplossing is samenwerking. Een gemeenschappelijke parking samen met andere ontwikkelaars voor het hele gebied. Of langjarig lege parkeerplaatsen bij de buren huren. Alleen voor de piek of continu. Of een deal met de gemeente sluiten en een deel van de parkeerbehoefte afkopen en op de openbare weg laten parkeren. Of in overleg met de gemeente minder parkeerplaatsen realiseren door autodeel- en verhuurfaciliteiten aan te bieden. Vaak is meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht.

Tip 2 Lokatie, lokatie, lokatie…………..

Ja die komt u bekend voor. Logisch. Maar de lokatie ligt al vast en andere oplossingen zijn niet mogelijk. Dan kunnen de aanrijroute, vindbaarheid, het gebruiksgemak en de prijs en promotie van de parking het verschil maken. Die moeten beter zijn dan de alternatieve parkeeropties in de directe omgeving. En vanuit de parking ben je direct bij je bezoekdoel(en). Je bent kortom sneller en op een klantvriendelijker manier bij de belangrijkste bezoekdoel(en) dan de alternatieve parkeeropties. Daar is vaak wel invloed op uit te oefenen. Wat ook helpt is het toevoegen van functies die tijdens de daluren extra parkeeruren genereren. Aanvullende functies als Winkels en kantoren en uitgaan bijvoorbeeld. Of deals afsluiten met trekkers in de omgeving.

Tip 3 Flankerend parkeerbeleid optimaliseren

Een mooie gemeentelijke term maar o zo belangrijk. Gratis parkeren in de directe omgeving of veel goed gelegen straatparkeerplaatsen voor de deur kosten omzet. Zeker bij veel niet-zakelijk bezoek. Geen gemiste omzet tijdens de piekuren als het goed is maar wel tijdens de cruciale daluren. Parkeerexploitatie draait vaak om management van de daluren. Daar zijn er doorgaans veel meer van dan de piekuren. Het is dus van belang om het flankerend gemeentelijk parkeerbeleid goed helder te krijgen en afspraken te maken. Zodat uitwijkparkeren onaantrekkelijk is.

Tip 4 Parkeerbalans theorie versus praktijk

Op basis van gemeentelijke parkeernormen en de te realiseren functies wordt vaak een parkeerbalans opgesteld. Hieruit rolt dan het aantal “vereiste” parkeerplaatsen. Maar is dit aantal parkeerplaatsen ook exploitabel te krijgen? Dat is een heel ander verhaal. De norm is gebaseerd op  het maatgevend of drukste parkeermoment in de week. Het maximaal aantal benodigde parkeerplaatsen dus tijdens de piek. Dat is bij winkellocaties vaak op zaterdagmiddag en bij kantoren vaak op dinsdag of donderdag. Maar de rest van de week staan die plaatsen grotendeels leeg en kosten veel geld. De vraag is dus of bouwen voor de piek loont. Of dat de piekbehoefte zo mogelijk elders ingekocht kan worden. Of dat tijdens de vele daluren andere trekkers in de omgeving de lege plaatsen kunnen vullen.

Tip 5 Begin met een realistische waardering

Zodra meer duidelijkheid is over de voorgaande 4 tips geeft een waardering inzage in het te verwachten resultaat. Bijsturen van de planvorming bij een ongewenst resultaat is nu nog mogelijk. Een veel gemaakte fout is dat o.b.v. onrealistische aannames of een ondeskundige calculatie verkeerde conclusies worden getrokken. Klakkeloos de normen extrapoleren naar een bezettingsgraad of verkochte parkeeruren gaat vaak mis. Zeker bij goede OV lokaties. De huurders en bezoekers kiezen daar voor het OV in plaats van de auto. Maar ook op andere lokaties is er vaak een verschil tussen de theorie van de parkeernormen en de praktijk van de bezettingsgraad. Hoe moet het dan wel? Een goed onderzoek naar de lokale omstandigheden en praktijkervaring met de exploitatie van veel parkings naast theoretische kennis bieden uitkomst. Parkeren is maatwerk en is een vak net zoals ontwikkelen.

Uw Parking EV-ready? 3 tips 

Impact toename elektrische auto’s op uw Parking

Het aandeel elektrische auto’s op de Nederlandse weg neemt toe. E-rijders zijn vaak een belangrijke doelgroep in parkeergarages. Maar hoe snel gaat het? En hoeveel behoefte hebben E-rijders aan laadpalen in parkeergarages? Valt er rendement te behalen met het aanbieden van laadpalen? Sterker nog, is de parkeergarage de batterij van de toekomst? Hieronder 3 tips voor Parkings.

1: installeer futureproof

Door rekening te houden met de groeicurve van elektrische auto’s voorkomt u geknoei. Bij werk aan elektrische installaties zorgt u dat deze gelijk futureproof zijn. Dat wil zeggen: gereed voor het benodigd aantal laadpalen tot circa 2025. Bereid ook de bekabeling en kabelgoten hierop voor. Later capaciteit bijschakelen om meer laadpalen aan te sluiten, drijft de kosten op en is tijdrovend.

Maar hoe zit het dan met die groeicurve?

In de groeicurve wordt voor of rond 2025 een omslagpunt verwacht, namelijk wanneer elektrische auto’s goedkoper zijn dan fossiel. Op kortere termijn is de toename van het aantal elektrische auto’s voorspelbaar op basis van EV-prognoses die rekening houden met lokale factoren zoals het profiel van bezoekers en omwonenden. Met deze EV-prognoses kan het optimaal aantal laadpalen nu en in de toekomst worden bepaald.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Grafiek-groei-laadpalen-4.png

2: verdien aan uw palen

Met laadpalen levert u toegevoegde waarde. Afhankelijk van de strategie van uw Parking zijn er verschillende manieren om hieruit inkomsten te genereren. Zo kunt u verdienen aan het verschil tussen de relatief lage inkoopkosten van stroom en het marktconforme laadtarief. Met een hoge bezettingsgraad is de investering snel terugverdiend. Overweegt u ook zonnepanelen? Dan valt de business case beter uit indien u dit combineert met het aanbod van laadpalen. Voor zowel laadpalen als zonnepanelen komt u bovendien voor subsidie in aanmerking. 

3: koop scherp in    

De markt voor laadinfrastructuur is dynamisch. De functionaliteiten van de laadinfrastructuur die leveranciers aanbieden zijn constant in ontwikkeling. Zo ook de kosten voor installatie en onderhoud van laadinfrastructuur. U koopt scherp in door leveranciers te benaderen op basis van een helder Programma van Eisen. En daarbij kiest u alleen voor die eisen die voor de Parking van belang zijn.

Meer weten? Neem contact op met Chantal de Graaf van EVConsult of Mathijs Smissaert van Parkeeradvies.com

EVConsult in samenwerking met Parkeeradvies.com helpen u graag op weg.

 • Met onze EV-prognoses en vertaling naar daadwerkelijke laadbehoefte zorgt u dat uw parking EV-ready is en aan de normen voldoet.
 • Met onze expertise zorgt u dat uw Parking wordt voorzien van een winstgevende laadoplossing die past binnen uw strategie.
 • Met onze begeleiding bij tenders zorgt u dat u de juiste partners selecteert en bespaart u onnodige kosten.

Walmart verandert parkeerterreinen in stadscentra

Walmart plant om parkeerterreinen te veranderen in “Town centers”. Tijdens een supermarkt event in Atlanta eind november j.l. kondigde LB Johnson, vice president of U.S. Realty Operations van Walmart dit aan. Ontmoetingsplaatsen in de openlucht met zitplaatsen, restaurants, foodtrucks, markten voor lokale seizoensprodukten, speelplaatsen, groen, fitness, festivals maar ook nuttige zaken als pickp up points, kluisjes, een mobiliteitshub, etc. Het is een flexibel concept op basis van maatwerk per locatie in overleg met de buurt. Parkeren van weerstandsfactor naar kans.

In Nederland doet MRP bij Megastores Den Haag iets soortgelijks. Op het bovenste parkeerdek was er de hele maand september een rooftop bar en gedurende één avond zelfs een openlucht bioscoop.

Alles draait om beleving en het aantrekken en langer vasthouden van klanten. En om het maximaal inzetten van onderbenutte activa. Niet alleen bij structureel te veel parkeerplaatsen maar ook bij niet-piekmomenten. De meeste parkeerplaatsen kennen immers alleen op zaterdagmiddag en koopavond een piek en staan de rest van de week deels leeg. Waarom op zaterdagavond dan geen foodtruckfestival en doordeweeks pop-up restaurants en een markt met seizoensprodukten georganiseerd?

Steeds meer opties om parkeergarages te verkopen of verhuren

Er zijn steeds meer mogelijkheden om parkeergarages tegen een hoge prijs te verkopen of verhuren. Dit artikel gaat in op de investeringsmotieven en rendementseisen van de verschillende beleggers. Naast de reguliere optie om aan een (parkeer)beleggingsfonds, investeerder of gemeente te verkopen of verhuren zijn minder bekende opties in opkomst. Opties die meer (parkeerbeleids)vrijheid, flexibiliteit en betrokkenheid van de parkeerders met zich meebrengen. Opties die in andere segmenten van de vastgoedmarkt al jaren met meer of minder succes gebruikt worden. Bewezen alternatieven dus. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende verkoop- of verhuuropties. Het verkopen of verhuren van een parkeerlocatie is immers maatwerk en voorbereiding is het halve werk.

Verkoop- of verhuurklaar maken

Net als bij het verkopen van een huis of een bedrijf is voor het realiseren van een hoge prijs het verkoop- of verhuurklaar maken cruciaal. Vooral bij een parkeergarage in ontwikkeling maar ook bij bestaande parkeerlocaties valt hier veel te winnen. Een grondige voorbereiding is het halve werk.

Te denken valt hier o.a. aan de volgende maatregelen voor een bestaande garage:

 • Revenuemanagement toepassen. Analyseren van het huidige gebruik van de parkeergarage en de tarieven hierop aanpassen. Hiermee is minimaal een 5 tot 10% hogere omzet haalbaar.
 • Deals met publiekstrekkers in de omgeving afsluiten.
 • Goede bewegwijzering naar en reclame voor de parkeergarage.
 • Goede vindbaarheid en acties op internet (Google).
 • Vergunninghoudersdeals met de gemeente afsluiten.
 • Het uitponden van de eventuele overcapaciteit.
 • Het verlagen van de (personeels)kosten door (deels) via een meldkamer de parkeergarage te beheren.
 • Etc.

Voor een garage in ontwikkeling zijn daarnaast nog de volgende zaken van belang:

 • Een snelle en ongestoorde aanrijroute vanuit de hoofdaanrijroute (bouwverkeer elders).
 • Een klantvriendelijke parkeergarage die aan de NEN 2443 normen voldoet.
 • Alternatieve aanwendbaarheid/herontwikkelingsopties.
 • Één gemeenschappelijke parkeergarage in een gebied.
 • Een bovengrondse i.p.v. een ondergrondse parkeergarage.
 • Duidelijkheid over het flankerend parkeer(tarieven)beleid in de omgeving.
 • Etc.

Verkoop- en verhuuropties

In het vervolg van dit artikel bespreken we de in navolgende tabel 1 vermelde verkoop- en verhuuropties. Alsmede de karakteristieken van de verschillende beleggers (zie tabel 2).

Tabel 1 Verkoop- en verhuuropties

Verkoopoptie\KenmerkOmvang dealVoordelenNadelen
1.(Parkeer) Beleggingsfonds> € 5 mln.Efficiënt voor grote deal, deskundigGeen parkeerbeleidsvrijheid
2. Gemeenten.v.t.Gemeente rekent andersBesluitvormingstraject
2a. Sale en lease Back BNG/Gemeente> € 5 mln.

Parkeerbeleidsvrijheid

(zelf beheren en terugkoopoptie)

Alternatief voor verkoop.

Lening 60 tot 70% NCW, risico-opslag en voorwaarden (max 10-25 jr.)
2b. DBFMO> € 5 mln.Risicodeling, best value procurementVoorinvestering projectmanagement
3.Institutionelebelegger> 5 mln.Parking als onderdeel van (wctrm, kantoor)Voor parking soms lagere prijs
4. Parkeerexploitant> € 1 mln.Deskundige eigenaarWil zelf exploiteren
5. Particuliere investeerders< € 5 mln.Efficiënt voor kleinere dealsGeen parkeerbeleidsvrijheid
6. Crowdfunding< € 2.5 mln.Klantenbinding, kleine investeringKosten
7. Timesharing> € 1 mln.DeeleigendomSlecht imago
8. BlockchainNog pilotKleine investering mogelijk, lage kosten, beter verhandelbaarNog in pilotfase

De in tabel 1 vermelde beleggers verschillen nogal. Tabel 2 gaat nader in op hun karakteristieken.

Tabel 2 Investeringsmotief, rendementseis, locatie/profiel en investeringstermijn

Verkoopoptie\KenmerkInvesteringsmotiefBrutorendement (BAR)Locatie/profielTermijn in jaren

1.(Parkeer)-

beleggingsfonds

Stabiel rendement5-7%  aanvang + huurverhoging + exit bij verkoopCentrum grote stad, openbaar7-10 +
2. GemeenteParkeerreguleringMaatschappelijk rendement. T.z.t. min. break even.Hele stad, bewoners & openbaarMeestal lange termijn
2a. Sale en lease Back BNG/GemeenteMaatschappelijk rendementEuro swap yield 10 of 15 jr + risico-opslagHele stad, businessplan10-25
2b. DBFMORendement & bouwvolume5 – 15% +Hele stad10-30
3.InstitutionelebeleggerTotaalprojectConform project of minderDivers10-30

 4. Parkeerexploitant

(privaat)

Hoog rendement5-7%  aanvangGrote stad, vliegveld10-31
5. Particuliere                  investeerdersHoog rendement7 – 10% +Centrum grote stad, openbaar5 -10
6. Crowdfunding             lening

Rendement & betrokkenheid

(woning, kantoor)

5% – 9%Hele stad, bewoners & openbaar1 -10
7. Timesharing

Rendement & betrokkenheid

(woning)

7%- 10%+Hele stad, bewoners & openbaar5 -10
8. BlockchainRendement & betrokkenheid5 – 9%, nog pilotHele stad, bewoners & openbaar1-10
 1. Verkoop aan een (parkeer)beleggingsfonds of vastgoed belegger

Dit is de reguliere optie. Nederland is de bakermat van maar liefst drie parkeerbeleggingsfondsen.

Parkeerexploitanten kopen soms zelf (zie optie 4) en soms samen met een parkeerbeleggingsfonds of andere investeerders. De parkeerexploitant garandeert een langjarige vaste en of deels variabele huur op basis waarvan het parkeerbeleggingsfonds koopt. Parkeerbeleggingsfondsen kopen doorgaans vanaf € 5mln. vanwege de transactiekosten. Het is voor grote deals een snelle en efficiënte optie.

Het verdient aanbeveling om te starten met het opstellen van een verkoopplan. Een uitgebreid en gedegen verkoopdocument en het organiseren van een tender maken hier tenminste deel van uit. Een deskundige die de markt kent, kan fouten voorkomen, een hogere prijs realiseren en veel werk uit handen nemen. Vooral de beantwoording van vragen wordt nog wel eens onderschat.

Verkoop aan een vastgoedbelegger vindt vaak plaats indien de parkeerlocatie onderdeel is van een winkelcentrum, kantoren of woningen waarvan de betreffende belegger eigenaar is. Zeker als het parkeertarief nog gratis of heel laag is.

 1. Verkoop aan en door een gemeente

Afhankelijk van het gemeentelijk beleid koopt of huurt een gemeente ook parkeerlocaties naast het beheer van het straatparkeren. Veel gemeenten hebben een eigen parkeerorganisatie die voor het beheer van slagboomlocaties zorgt. Gemeenten kunnen vanuit het winstgevende straatparkeren de aanloopverliezen van parkeergarages financieren.

Wat daarbij opvalt is dat gemeenten anders rekenen aan parkeren dan dat de markt doet. De markt rekent vaak op basis van een vereist bruto aanvangsrendement (BAR) en schrijft  beperkt af op de investering in parkeergarages. Er wordt uitgegaan van een restwaarde van vaak 70 tot 80%.

Gemeenten schatten de inkomsten doorgaans optimistischer in en schrijven vaker af tot € 0,- in een periode van 40 jaar. Ze reserveren in één keer het aankoopbedrag op hun begroting in het jaar van aankoop. De rentes waartegen zij lenen en de risico-opslagen waarmee zij rekenen, zijn lager dan het bruto aanvangsrendement van beleggers. Veel gemeenten lenen via de BNG Bank N.V. (BNG). Indien een projectontwikkelaar of private belegger een project aan een gemeente verhuurt, kan deze onder voorwaarden ook gebruik maken van scherpere rentetarieven en voorwaarden.

2a BNG sale en leaseback meer (parkeerbeleids)vrijheid en flexibiliteit

Voor gemeenten biedt de BNG ook de mogelijkheid om het parkeervastgoed te verkopen en terug te huren van BNG. Naast de scherpe rentetarieven is m.n. het voordeel dat de gemeente nog zelf het parkeervastgoed kan beheren. De gemeente heeft daarmee meer (parkeer)beleidsvrijheid en flexibiliteit dan bij verkoop aan een marktpartij. De gemeente kan nog zelf de tarieven vaststellen en kan het vastgoed terugkopen. Het kan daarbij uiteraard ook om ander vastgoed gaan dan alleen de parkings. Het vrijgekomen kapitaal kan geïnvesteerd worden in maatschappelijke doelen. Afhankelijk van het risico financiert BNG 60 tot 70 % van de Netto Contante Waarde van de parkeergarage. Looptijd is afhankelijk van het risico 10 tot 25 jaar. Er is sprake van een risico-opslag op de reguliere rente. BNG maakt net als een reguliere bank afspraken waardoor de waarde van haar onderpand gewaarborgd is. Het betreft een bedrijfsplan met concrete afspraken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Een gewone lening is voor een gemeente uiteraard goedkoper dan de rente bij sale en leaseback maar niet altijd mogelijk of gewenst. Sale en leaseback is een alternatief voor verkoop aan een marktpartij. Deals zijn maatwerk.

2b. Design Build Finance Maintain & Operate (DBFMO)

Bij DBFMO besteedt een gemeente een parkeergarage die nog ontwikkeld moet worden aan waarbij in het contract zowel het ontwerp, de bouw en de financiering, als het onderhoud en de exploitatie gedurende een bepaalde periode zijn meegenomen. Het gaat vaak om complexe projecten met een lange looptijd tot wel dertig jaar, die op basis van een concessie worden aanbesteed aan private partijen. Deze partijen investeren in het project en verdienen hun investering gespreid over de duur van de concessie via de parkeerinkomsten terug. Voordeel van deze aanpak voor de gemeente is de risicodeling met en het maximaal kunnen benutten van de expertise van marktpartijen. Een recent voorbeeld is ondermeer de realisatie van de parkeergarage Boerenwetering in de Pijp in Amsterdam. Tot nu toe besteden gemeenten parkeergarages nog vaak traditioneel aan. Het exploitatierisico ligt dan bij de gemeente of parkeerexploitanten.

 1. Institutionele belegger

Institutionele beleggers kopen parkeergarages doorgaans als onderdeel van een belegging. Een winkelcentrum of kantoor met parking. “No parking no business” is het motto. Parkeren als levensader en noodzakelijke faciliteit. Een belegging zonder parkeren is al gauw minder courant. Lastiger te verkopen en minder waard.

De belangen van de huurders en bezoekers van het winkelcentrum of kantoor hebben prioriteit. Voor hen moet altijd plaats zijn. Maar ook met een kwaliteit, service en prijsstelling die aansluiten bij de trekker zelf. Om dat te verzekeren is een eigen parking cruciaal.

 1. Verkoop of verhuur aan private parkeerexploitant

Nederland kent vele private parkeerexploitanten. De meeste beheren en huren of exploiteren risicodragend. Ze hebben een “asset light” strategie en geen eigendom. Het eigendom zit bij de (parkeer)beleggingsfondsen, gemeenten of soms bij particuliere investeerders.

Sommige parkeerexploitanten investeren, exploiteren en beheren zelf. Ze hanteren een hybride strategie. Voorbeeld is onder meer Interparking. Q Park koopt soms zelf en soms samen met een parkeerbelegger. Als een parkeerexploitant koopt, is het doel maximale waarde creatie door zelf te beheren.

 1. Verkoop of verhuur aan particuliere investeerders

Particuliere investeerders vullen het gat in de markt op dat de beleggingsfondsen, institutionele beleggers en parkeerexploitanten niet invullen. De deals zijn meestal kleiner dan € 5 mln. Het betreft doorgaans oud ondernemers en vermogende particulieren.

Voordeel ten opzichte van crowdfunding is dat sneller en met minder ruchtbaarheid duidelijk is of een deal slaagt. Bovendien kan de parking bij niet slagen van de onderhandse verkoop later alsnog  via crowdfunding tegen goede voorwaarden verkocht worden. Andersom is dit door de reeds op het internet gepubliceerde informatie lastiger.

 1. Verkoop via crowdfunding

Crowdfunding voor start ups is in opkomst. Minder bekend is dat crowdfunding ook voor vastgoed plaatsvindt. Studenten waarvan de ouders gezamenlijk een huis kopen, zijn hiervan een voorbeeld. Maar ook via crowdfunding sites wordt vastgoed gefinancierd. Voordeel is dat de belegger vaak ook bewoner en parkeerder is en kan deelnemen met kleine leningen. Door de directe betrokkenheid is er een vorm van klantenbinding. Crowdfunding als marketinginstrument dus. Crowdfunding maakt het ook mogelijk dat soms onrendabele parkeerlocaties bij appartementen tegen hogere prijzen verkocht kunnen worden. Tegen de bouwprijs met een winstopslag.  Dit geldt m.n. voor belanghebbendenparkeerplaatsen in geval van schaarste aan parkeerplaatsen en kapitaalkrachtige eigenaren of huurders. Bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan de Amsterdamse grachten die voor meer dan € 100.000,- per parkeerplaats worden verkocht.

Voorbeelden van vastgoedsites zijn o.a.: Crowdestate.nl, Bouwaandeel.nl, Crowdbricks en voor bedrijven o.a. Collin Crowdfund, Symbid en KNAB Crowdfunding. De deals zijn tot nu toe doorgaans kleiner dan € 2.5 mln.

Ook bij verkoop via crowdfunding zijn het verkoopklaar maken, een verkoopplan, een verkoopdocument en de inschakeling van een parkeerdeskundige van belang.

 1. Verkoop via timesharing

Timesharing van vakantiewoningen is een bekend fenomeen. Hetzelfde principe kan toegepast worden voor parkeerlocaties met een slagboom. Feitelijk is een kantoren of nacht en/of weekend parkeerabonnement al een vorm van timesharing. Waarom dus niet de parkeergarage op dezelfde basis verkocht? Dus deeltijd eigendom op basis van het gewenste gebruik. Conform het aantal parkeeruren of dagdelen van de week. Voor eigen gebruik en/of als investering.

Deze optie is met name geschikt voor parkeerlocaties met woningen of bij kantoren. Voordeel voor de eigenaren of huurders van de woningen of kantoren is dat parkeren niet alleen een kostenpost is maar ook een investering die rendement kan opleveren. Rendement door dubbelgebruik van de parkeerplaatsen via inkomsten uit kortparkeren. Bijvoorbeeld via apps als Parkmobile en Parkbee. Of inkomsten uit dubbelgebruik van lege parkeerplekken tijdens daluren met extra abonnementen op basis van flexplekken. Net zoals een professionele parkeerexploitant meer plaatsen verhuurt dan er op papier zijn.

Net als bij crowdfunding is het voordeel dat de belegger ook parkeerder is en kan deelnemen met kleine bedragen.Voor de verkoper van de parkeerplaatsen is het voordeel dat een hogere verkoopprijs haalbaar is. Door timesharing, door dubbelgebruik en door rechtstreekse verkoop aan bewoners.

Nadeel is dat timesharing door de agressieve verkoopmethoden bij vakantiewoningen geen onomstreden imago heeft. Hierdoor gelden er strenge EU en ACM regels over de informatie die verstrekt moet worden aan de kopers. Bovendien heeft de consument een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen oplopend tot 1 jaar als geen standaard herroepingsformulier is bijgevoegd.

 1. Verkoop parkeergarage via de blockchain

Een vorm van crowdfunding is verkoop van vastgoed via de blockchain. Dit is nog in de pilot fase en heeft even oponthoud gehad i.v.m. de fiscale gevolgen van de voorgenomen opheffing van de dividendbelasting die uiteindelijk niet door is gegaan. Bloqhouse en Annexum maar ook start-up Briqchain zijn recente initiatieven.

Bloqhouse en Annexum

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om tegen kleine bedragen zogenaamde tokens te kopen die een aandeel in specifiek vastgoed vertegenwoordigt.

“Je kunt vanaf een laag bedrag instappen. Je kunt eruit stappen wanneer je wilt, waarmee je dus veel flexibeler bent dan in huidige investeringen. Dat zijn de twee grote punten die dit interessant zullen maken voor participanten. En investeren in vastgoed is natuurlijk een goede investering. De vastgoedfondsen waar je op dit moment op de beurs in kunt stappen, gaan niet over één pand maar over soms wel duizenden panden, alles wordt bij elkaar gegooid. Hier kun je veel specifieker zien waar je in investeert. Het idee dat je er naartoe kunt lopen en het kan aanraken is leuk”, aldus Tim Rutgers, cofounder van Bloqhouse in Vastgoedjournaal en het Financiële Dagblad.

Briqchain

Volgens Vastgoedjournaal van 24 september 2018 start Briqchain binnenkort met het eerste Briq fonds. Een unicum, want de start-up introduceert hiermee wereldwijd het allereerste fonds dat vastgoedobligaties volledig vastlegt en uitvoert op de blockchain.

Vanwaar dit initiatief? En vooral: wat maakt het beleggen in Briqs, zoals de obligaties worden genoemd, nu zo aantrekkelijk?

Aantrekkelijke starterswoningen

“Toen de blockchaintechnologie op ons pad kwam, viel eigenlijk alles op z’n plek”, benadrukt Ellens. “De technologie zorgt immers voor eenvoudige en transparante administratieve processen, zonder tussenkomst van trusted-third-party, zoals een bank of notaris. Dat betekent dat je substantieel op kosten en handelingen kunt besparen. Vandaar dat je bij ons al vanaf € 10 kunt beleggen in Briqs, vastgoedobligaties die zijn vastgelegd op de blockchain en dus vrij verhandelbaar zijn.” Met de uitgifte van obligaties wordt financiering opgehaald voor de aankoop van aantrekkelijke starterswoningen in grote Nederlandse steden. De woningen worden vervolgens voor verhuur beschikbaar gesteld aan young professionals, starters en jonge gezinnen.

Auteur:

Drs Mathijs K. Smissaert Bc

Mathijs Smissaert heeft bij meerdere toonaangevende parkeerexploitanten in commerciële management- en directiefuncties gewerkt en is nu de eigenaar van Parkeeradvies.com. Als netwerkorganisatie helpt Parkeeradvies.com met het volledige traject van ontwikkeling tot verkoop.

Parkeernormen per 1 juli 2018 in bestemmingsplan!

Op 20 november 2014 is de Reparatiewet BZK in werking getreden. Op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft dit tot een grote inhoudelijke wijziging geleid. De wetswijziging heeft er namelijk voor gezorgd:

 • dat bestemmingsplannen die na 29 november 2014 worden vastgesteld moeten voorzien in parkeernormen, ondanks dat dit reeds in de bouwverordening is geregeld;
 • dat vanaf 1 juli 2018 geen rekening meer kan worden gehouden met de parkeernormen in de bouwverordening; én
 • dat vanaf 1 juli 2018 alle bestemmingsplannen moeten voorzien in parkeernormen.
 • Voor alle plannen die zijn vastgesteld na 29 november 2014 gold deze regeling al. Plannen vastgesteld voor 29 november 2014 zijn nog even gespaard. Voor die plannen gold er een overgangsregeling op basis waarvan die plannen nog mochten leunen op de Bouwverordening. Maar vanaf 1 juli 2018 komt er een einde aan die overgangsregeling!

Gedifferentieerde parkeertarieven i.v.m. milieu

Zo’n honderd extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland ‘op de kortst mogelijke termijn’ aan de Europese normen gaat voldoen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

Het pakket varieert van extra investeringen in elektrische laadpalen tot het aanpakken van specifieke kruispunten op plaatsen waar de uitstoot van stikstofdioxide te hoog is. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeertarieven te verlagen voor schonere auto’s.

De plannen zijn onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarin het Rijk met provincies en gemeenten samenwerkt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gros van de maatregelen is lokaal, zoals het instellen van een 30-kilometerzone in Den Bosch en het plan om taxi’s bij het drukke Leidseplein in Amsterdam elektrisch te maken. ‘Die staan nu vaak te ronken, en dat geeft veel uitstoot’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Bron: Volkskrant, Irene de Zwaan 26 maart 2018

Maak een omzetberekening voor een nieuwe parkeergarage.

De omzet van een parkeergarage hangt vooral af van de locatie. Hoe groot is de parkeervraag? Is de parkeerdruk afkomstig van de publiekstrekkers in de directe omgeving? En hoe druk is het bij de concurrerende parkeervoorzieningen? De bezettingsgraad hangt ook af van factoren als de bereikbaarheid, vindbaarheid, bekendheid, prijs en promotie. Een nieuwe parkeerlocatie moet nog gevonden worden en daarvoor is een aanlooptijd nodig. Adviseurs berekenen de bezettingsgraad vaak met benchmarks of referentiegegevens gecorrigeerd voor locatie-specifieke factoren en onderzoek (bijv. parkeertellingen) ter plekke. Een controle kan plaatsvinden door terug te rekenen vanuit de parkeervraag die de publiekstrekkers in de directe omgeving genereren. Wij maken graag een berekening voor uw parkeergarage. Of geven een second opinion op uw eigen berekening.

Zorg voor een verhoging van de omzet van uw parkeergarage.

De omzet van uw parkeergarage kunt u verhogen door het optimaliseren van de 4 P’s:

 • Plaats: Betere bereikbaarheid en vindbaarheid. Denk daarbij aan Google, routeplanners, bebording, aansluiting op parkeerverwijssysteem, etc.
 • Product: In/uitrit-situatie, aantrekkelijkheid en gebruiksgemak, extra services, on-line boeken, etc.
 • Prijs: Met revenue management na analyse van het gebruik van de parkeergarage en de prijsstelling van de concurrerende alternatieven.
 • Promotie: Denk daarbij aan het maken van reclame, inzet van Google Adwords, invoeren van een dalurentarief, deals met publiekstrekkers, etc.

Een voorbeeld marketingplan is verkrijgbaar door te klikken op deze link: http://docplayer.nl/17783763-Parkeren- in-assen- altijd-dichtbij-marketingplan-2014- 2017.html.

Ga altijd uit van ontwerpnormen bij het ontwerp van een parkeergarage

Uitgangspunt is de NEN 2443. De norm geeft per type parkeervoorziening de minimale eisen. De norm is een toetsingskader en nadrukkelijk geen programma van eisen (PVE). De norm kan tegen betaling via deze link verkregen worden: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN- 24432013-nl.htm.

Houd rekening met de verschillen tussen de parkeernormen en de CROW-parkeerkencijfers bij het berekenen van de parkeerbehoefte.

Een parkeernorm is een door een gemeente vastgesteld aantal parkeerplaatsen waaraan een nieuwbouwplan moet voldoen om een bouwvergunning te krijgen. Een eventuele stringente parkeernorm biedt de gemeente de mogelijkheid om het ov en de fiets te stimuleren. Om gemeentes en wegbeheerders te helpen bij het bepalen van de parkeerbehoefte heeft CROW parkeerkencijfers opgesteld. De parkeerkencijfers zijn een gemiddelde en een hulpmiddel om het aantal parkeerplaatsen voor een nieuwe parkeervoorziening te bepalen. De parkeerkencijfers zijn geen maatwerk en geven een indicatie van de parkeerbehoefte. Bij het gebruik ervan moet dan ook met de volgende kenmerken van het gebouw rekening gehouden worden:

 • Bereikbaarheidskenmerken (ov locatie?!)
 • Specifieke eigenschappen (retail, kantoor, woningen, etc.)
 • Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers (overheidsgebouw versus zakelijke dienstverlening)
 • Het gemeentelijk parkeer- of mobiliteisbeleid.

De parkeerkencijfers vormen de basis en zijn opgenomen in CROW- publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie ‘ Ze zijn via de volgende link te verkrijgen: https://www.crow.nl/publicaties/kencijfers- parkeren-en- verkeersgeneratie.

Om de parkeerbehoefte snel en eenvoudig te berekenen is er de ‘Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren‘ (eveneens tegen betaling):

https://www.crow.nl/online-kennis-tools/rekentool-verkeersgeneratie-en-parkeren?Productgroep=software+tool

Parkeeradvies.com

Meer weten over parkeertips? Parkeeradvies.com geeft u graag advies. Mail gerust voor meer informatie naar m.smissaert@parkeeradvies.com of klik op de contact button.

Neem contact op