> Parkeeroplossingen voor gemeenten en bedrijven | parkeeradvies.com > Menu

Parkeerbeheer, hoe kan het beter?

Wie kent de problemen met parkeerbeheer niet? De dagelijkse ergernissen in krappe, smerige, te dure en onveilige parkeergarages? Wat is goed parkeerbeheer dan en hoe kan het beter? Alvast een tipje van de van de sluier; een gedegen voorbereiding betaalt zich in veelvoud terug!

Meer dan een Pakket van Eisen

Een makkelijk antwoord is: beheer dat voldoet aan de vooraf gestelde doelstellingen zoals vermeld in het Pakket van Eisen en beheer contract voor de interne of externe uitbesteding van het parkeerbeheer. Dat is echter niet genoeg. Wat zijn dan die financiële en kwalitatieve doelstellingen? Daarvoor moet eerst een exploitatieprognose gemaakt worden voor de komende 10 jaar. Zodat alvast de financiële doelstellingen meetbaar en duidelijk zijn.

Doelstellingen en organisatie

En hoe maak je de kwalitatieve beheerdoelstellingen meetbaar? Wat is het kwaliteitsnivo bij de concurrentie? Want parkeren is immers je eerste en laatste indruk die resteert na je bezoek. Hoe organiseer je dat beheer niet alleen kostenefficiënt maar ook kwalitatief goed volgens de normen van de opdrachtgever. En hoe maak je gebruik van de diensten die de opdrachtgever wel zelf kan uitvoeren? Zoals bijvoorbeeld beveiliging en toezicht tijdens de daluren en tijdens de piekuren extra mankracht inhuren. En vooral hoe realiseer je maximale parkeerinkomsten zonder dat dit een negatief effect op het bezoek heeft? Want parkeerlocaties ontwikkelen en beheren moet geen verliespost worden. Parkeren moet vooral het bezoekdoel faciliteren en versterken en geen hindernis vormen.

Slim en flexibel beheermodel

Met andere woorden wat is een slim en flexibel beheermodel dat de balans vindt tussen kosten/inkomsten/kwaliteit  en synergievoordelen. Samen met de exploitatieprognose vormt dit de basis voor een gedegen Pakket van Eisen voor de uitbesteding van het parkeerbeheer. Maatwerk dus dat alleen tot stand kan komen na een intensieve dialoog met de opdrachtgever. En op basis van een gedegen en langjarige praktijk ervaring zowel aan opdrachtnemers als opdrachtgevers kant.

Alleen bij uitbesteding parkeerbeheer?

Geldt dit alleen bij uitbesteding? Nee, ook als parkeerbeheer zelf gedaan wordt. Het loont immers altijd om vooraf de financiële doelstellingen en een slim en flexibel beheermodel helder te hebben. De kostenbesparing en extra inkomsten komen jaarlijks tijdens de exploitatie terug. Een relatief lage investering aan het begin levert zo een hoog rendement op. Te vaak wordt parkeerbeheer er maar even bij gedaan door de afdeling facility management of de beveiliging. Met als resultaat dat parkeren te veel kost en te weinig oplevert. En dat klanten een slechte parkeerervaring hebben die afbreuk doet aan het imago van het bezoekdoel. In plaats van een bijdrage levert.

Tijdens de beheerperiode

Maar ook tijdens de beheerperiode moet continu bijgestuurd worden. Met behulp van de exploitatieprognose, het beheermodel, het pakket van eisen en het contract. Dan blijkt of het voorwerk goed gedaan is. Net als bij een regulier bedrijf komen fouten in het bedrijfsmodel dan naar boven. En zeker tijdens een crisis.

Parkeerbeheer verbeter cyclus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn bijvoorbeeld de belangrijkste prestatie-indicatoren (kpi’s) vooraf goed meetbaar opgenomen in het beheercontract samen met een bonus- malus regeling? Worden periodiek de juiste rapportages verstrekt? Zodat niet alleen op jaar- maar ook op maand basis een continu verbeterproces kan plaatsvinden. Te vaak wordt bij beheer gefocust op alleen korte termijn kosten en kpi’s in plaats van op het langjarig verbeterpotentieel qua netto resultaat en klanttevredenheid. Doelstellingen, rapportages en kpi’s zijn een hulpmiddel om te identificeren waar het beter kan. En vervolgens een aktieplan te maken en uit te voeren. Waardoor een positieve beheer spiraal ontstaat. Beheer waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar op basis van een continue en inhoudelijke dialoog scherp houden om te blijven verbeteren.

Verbeteropties?

En wat zijn dan die verbeteropties? Tijdens de eerste jaren van het beheer draait het vaak om commerciële aktie plannen om de omzet te verhogen. Dat kan door op basis van marktonderzoek en concurrentie analyse een gedegen commercieel plan te maken en uit te voeren. Met zowel online als offline akties om de omzet snel te verhogen. 

Na de aanloopjaren draait het om optimalisatie van het beheer en revenue management.

Meer weten of advies op maat? Neem contact op met Parkeeradvies.com B.V.. De intake inclusief een beknopte kosten/batenanalyse zijn alvast voor onze rekening.

Contact opnemen