> Gemeente Utrecht Mobility Hub XL - Parkeeradvies > Menu

Gemeente Utrecht Mobility Hub XL

De Gemeente Utrecht zet in op ‘parkeren op afstand’ om meer woningen in de stad te kunnen bouwen en de binnenstad bereikbaar en leefbaar te houden. Utrecht zal volgens planning groeien van 370.000 inwoners naar meer dan 470.000 inwoners in 2040. Door een krappe parkeernorm van 0,3 per woning te hanteren in nieuwe binnenstedelijke woonwijken zoals Merwede Kanaal Zone en Beurskwartier blijft het verkeer aan de rand van de stad. Om deze ambitie te realiseren is meer openbaar vervoer (OV), meer ruimte voor fietsen en lopen en ‘parkeren op afstand’ nodig. Bestaande P&R locaties zoals Westraven aan de A12 of Berlijnplein aan de A2 en Hoograven aan de binnenring gaan functioneren als Hub locaties. Daarnaast komt er de Mobility Hub XL aan de A2 bij Papendorp. Op dit knooppunt van auto, OV, fietsers en voetgangers is de Mobility Hub XL gepland.

Bron: Studio SK MOBILITEITSHUB XL: Utrecht – studioSK

De Mobiliteitshub XL is een gebouwde voorziening van in eerste instantie 2.000 plaatsen bij de invalswegen naar de stad (vanaf A2 en A12) in Papendorp. Het brengt deelmobiliteiten (MaaS), privé auto, fiets en openbaar vervoer samen en koppelt die aan elkaar. De overstap zal comfortabel, drempelloos, intuïtief en aantrekkelijk zijn, omdat er ook diverse diensten en voorzieningen mee gecombineerd worden. De Mobiliteitshub XL bestaat uit ruimtes voor buurtvoorzieningen (horeca, winkels, sportschool), parkeren voor auto’s, fiets parkeren en een aansluiting op de aangrenzende HOV-halte (momenteel bus en in de toekomst een sneltramverbinding naar Utrecht Centraal en de binnenstad).

De Mobiliteitshub XL functioneert als een geluidswand richting de A2 voor de woningbouw ontwikkeling in Papendorp die er direct achter komt. Samen met de Gemeente Utrecht, Jo Coenen Architects & Urbanists (woningbouwprogramma), Sweco (voor het onderliggend wegennet) en SPARK heeft studioSK-Movares een haalbaarheidsstudie gedaan voor deze Mobiliteitshub XL. Verschillende circulatie- en parkeerprincipes zijn daarbij onderzocht om tot een efficiënt functionerende voorziening te komen.

Parkeeradvies.com was in de rol van interim asset manager en opgave adviseur namens de Vastgoedorganisatie Utrecht als toekomstig eigenaar betrokken bij:

  • Het voorontwerp
  • Deelname aan projectgroepen
  • Haalbaarheid
  • Toetsing ontwerpen aan o.a. NEN2443 en PVE
  • Toevoeging van een tweede in- en uitrit locatie t.b.v. een betere verkeersafwikkeling.