> Gemeente Haarlemmermeer Raadhuis Parking - Parkeeradvies > Menu

Gemeente Haarlemmermeer Raadhuis Parking

De gemeente Haarlemmermeer (her)ontwikkelt een groot deel van het centrum inclusief een nieuw gemeentehuis aan de achterzijde van het Raadhuis met onder het gemeentehuis een parkeergarage. De vraag is onder welke randvoorwaarden de nieuwe parkeergarage budgetneutraal gerealiseerd kan worden? Waarbij we rekening houden met de belangen en wensen van inwoners, omwonenden en winkeliers.

Werkzaamheden:

  • Exploitatieprognose
  • Randvoorwaarden budgetneutrale haalbaarheid gedefinieerd
  • Advies m.b.t. beheerfase