> Gemeente Den Bosch Transferium De Vliert - Parkeeradvies > Menu

Gemeente Den Bosch Transferium De Vliert

 

 

 

 

De gemeente ‘s Hertogenbosch onderzoekt de optie om woningen te bouwen op de locatie van het huidige maaiveld Transferium De Vliert van circa 700 parkeerplaatsen. Als vervanging wordt een 2 laagse bovengronds Transferium van  463 parkeerplaatsen gebouwd. Een alternatief is om een 3 laagse gedeeltelijk ondergronds Transferium van 677 plaatsen te bouwen.

Beknopte analyse opgesteld van de financiële gevolgen van de transformatie van maaiveld parkeren naar een 2 laagse bovengronds Transferium van 463 respectievelijk 677 parkeerplaatsen. Belangrijkste optimalisatie opties in dit stadium van de ontwikkeling benoemd. Naar aanleiding hiervan zijn de plannen aangepast.

Werkzaamheden:

  • Beoordeling huidige ontwerpvarianten
  • Berekening financiële gevolgen meerdere varianten
  • Opties die tot een beter resultaat leiden benoemd.