> Ede Energiehotel - Parkeeradvies > Menu

Ede Energiehotel

 

 

 

 

Waardering van de hotel parkeergarage op het huidige Pathe parkeerterrein te Ede.

Het betreft een bovengrondse openbare parkeergarage van 100 plaatsen en 20 parkeerplaatsen op het buitenterrein naast een nog te ontwikkelen hotel met 102 kamers (short en long stay), vergaderzalen, lobby met bakkerij en koffiecorner en flexwerk plekken.

Werkzaamheden:

  • Marktonderzoek
  • Parkeernormen, parkeerbehoefte en parkeerbalans
  • Exploitatieprognoses voor twee scenario’s
  • Indicatieve huurstroom en verkoopopbrengst
  • Advies m.b.t. alternatieven.