> DAR diverse projecten voor gemeentes - Parkeeradvies > Menu

DAR diverse projecten voor gemeentes

Regio Alblasserdam parkeeradvies

DAR Bouwadvies B.V. geeft advies om vergunningen te toetsen, te verlenen of te handhaven en begeleidt deskundig bij de te doorlopen procedures. Vaak spelen daarbij ook parkeer vraagstukken waarvoor DAR Bouwadvies de hulp van Parkeeradvies.com inroept. Zo is voor o.a. Basisschool de Knotwilg in Papendrecht maar ook voor meerdere ontwikkelaars en gemeentes een rapport gemaakt. Rapporten die effect sorteren doordat de vergunning voor de (her)ontwikkeling daarna verleend is. Parkeeradvies.com zoekt net zo lang tot er een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing is en onderbouwt deze in een rapportage. Zodat parkeren geen struikelblok voor de (her)ontwikkeling meer vormt.

Werkzaamheden:

  • Verkeersgeneratie
  • Parkeerbehoefte vaststellen
  • Parkeernormen
  • Parkeerbalans opstellen
  • Conclusies en alternatieven