> Amsterdam Bajeskwartier - Parkeeradvies > Menu

Amsterdam Bajeskwartier

Amsterdam Bajeskwartier

Het Bajes Kwartier in Amsterdam-Oost wordt een nieuwe woonwijk met 1.350 woningen op de plek van de voormalige Bijlmerbajes in Overamstel. Vijf van de zes gevangenistorens worden gesloopt, één wordt omgebouwd tot ‘groene toren’. Er komt een centrale parkeergarage voor het hele gebied. AM Real Estate Development B.V. is de ontwikkelaar.

Werkzaamheden:

  • Meerdere varianten onderzocht (aantal plaatsen, privé en/of openbaar parkeren)
  • Marktonderzoek
  • Parkeernormen, parkeerbehoefte en parkeerbalans
  • Exploitatieprognoses verschillende varianten
  • Indicatieve verkoopopbrengst
  • Advies meest optimale variant.