> Amsterdam Amstelstation - Parkeeradvies > Menu

Amsterdam Amstelstation

De parkeergarage Amstelstation is een ondergrondse openbare parkeergarage van circa 100 of 160 parkeerplaatsen onder een mixed use project in ontwikkeling. Opdrachtgever MRP Development B.V. wenst op de eerste parkeerlaag van 100 parkeerplaatsen een parkeerregime te hanteren van flex of zwerfparkeerplaatsen. Dit betekent dat de parkeerplaatsen niet toegewezen zijn en dat parkeerders vrij zijn om op elke vrije parkeerplaats te parkeren die zij wensen. Op de tweede parkeerlaag van circa 80 parkeerplaatsen kan mogelijk aan een ander parkeerregime worden gedacht. Parkeeradvies.com heeft naast realisatie van de parkeergarage goedkopere alternatieven in de directe omgeving voorgesteld zoals het huren of kopen van parkeerplaatsen bij derden.

Werkzaamheden:

  • Marktonderzoek
  • Parkeernormen, parkeerbehoefte en parkeerbalans
  • Exploitatieprognoses voor twee scenario’s
  • Indicatieve huurstroom en verkoopopbrengst
  • Advies m.b.t. alternatieven.